Oddział Banku Zachodniego S.A

Adaptacja pomiesczeń

w latach 1994-2002

 

 

Inwestor: Bank Zachodni S.A