Projektowanie i nadzór w zakresie:

 

   II. KONSTRUKCJE BUDOWLANE, DROGI

- fundamentowania specjalnego,

 ( palowania, pionowe zabezpieczenie wykopów, fundamenty pod maszyny, ściany oporowe),

- konstrukcji stalowych,

- konstrukcji żelbetowych naziemnych i podziemnych,

- konstrukcji silosów, zbiorników, kominów,

- konstrukcji drewnianych,

- zabezpieczenia obiektów na terenach szkód górniczych

- drogi lokalne, zbiorcze, place, parkingi.

 

  III. INSTALACJE SANITARNE

- sieci i instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej,

- urządzeń i instalacji c.o. , węzłów cieplnych, wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji sprężonego powietrza.

 

  IV.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

- sieci  i instalacji elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- rozdzielni elektrycznych oraz sieci instalacji telefonicznych, komputerowych sygnalizacji alarmu, sygnalizacji pożaru.

 

  V. TECHNOLOGIA I MECHANIKA

- zabudowy maszyn i urządzeń,

- zabudowy linii technologicznych,

- konstrukcji przenośników taśmowych.

 

 

 

 

  I. ARCHITEKTURA

 

- koncepcje architektoniczne,

- wizualizacje projektowe,

- projekty architektoniczne i urbanistyczne.