Hale tłoczni, lakierni i emalierni

       WROZAMET S.A we Wrocławiu.

       Projekt budowalany,

       wykonawczy 1998-1999,

       kubatura 100.000 m3.

 

 

 

       Układ zasilania zakładu 20/0,4 kV, zakładowe sieci elektryczne,

       wod.kan., c.o., sprężonego powietrza i wody chłodniczej.

       Inwestor : FAGOR WROZAMET S.A.